LARIMAR – KRISTÁLYKAPU

2003. 07.12 - 26.

Giza - Kairo - Szakkara - Királyok Völgye - Karnak - Abu-Szimbel - Kom-Ombo - Philae - Edfu - Asszuán - Luxor


Ritka lehetőségünk volt ezen a nyáron, ugyanis Anglia után kb. két héttel indultunk Egyiptomba, a nyár kellős közepén, hőség nem csak itt volt, hanem ott is...

Giza volt az első hely, ahová megérkeztünk. Emlékszem, amikor a repülőből legelőször megpillantottam a piramisokat,....hát akkor értettem meg, hogy ott vagyok...újra...több ezer év óta...ismét...különös érzés volt, a szó legvalódibb értelmében, ami elindított rengeteg érzelmet és emléket bennem és bennünk...

 

 

 

GIZA

 Giza

a szállodából ezt láttuk
 

   Giza

a Nagy Piramis és
a szfinx

   Giza

Nagy Piramis
belülről

A gízai nagy piramist szokás Hufu-piramisnak és Kheopsz-piramisnak is nevezni.
A Király Kamráját a Nagy Galériából induló, vízszintes folyosón és egy „előcsarnokon" át lehet megközelíteni. A helyiség fala vörösgránitból készült. Az építmény középvonalán, de nem teljesen a csúcs alatt megbúvó, kelet-nyugati irányban 10,50 méter hosszú, észak-déli irányban 5,2 méter széles és 5,8 méter magas termet nevezik királyi (sír)kamrának. Erre az itt található szarkofág szolgáltat alapot. A kamra 42,3 méterrel a terepszint felett helyezkedik el. A kamra közepén áll a hatalmas szarkofág, melyet egy darab vörösgránit-tömbből faragtak, és ma erősen rongált állapotban van. A szarkofág mintegy 5 cm-el szélesebb, mint az ide vezető folyosó, ezért azt már a kamra építésekor el kellett helyezni benne.A szarkofág a piramis egyik tengelyén fekszik, de nem pontosan a csúcs alatt. A piramisban ez az egyetlen hely, ahol a burkoláshoz gránitot használtak.

A piramisokat mindig különleges energiájú helyekre építették. Az egyiptomiakon kívül a maják, a kínaiak, a druidák és még sok más nép erőközpontokra építették a szent piramisaikat és a kultikus helyeiket. A piramisépítészet ősének Atlantisz számít. Az atlantiszi kultúra tökéletesítette a fejlődés fokozatait. Szent, magas rezgésű helyeken emeltek olyan kultikus épületeket, amelyek képesek voltak az energiák befogására és az energiák átalakítására. A piramis is egy ilyen hely. Ley-vonalakra csomópontjára épült, emiatt hatják át magas rezgésű erők ezeket a szakrális épületeket.

A piramis körül spirálisan keringenek az energiák, melyek adott rezgésszámot hordoznak. A Nagy Piramis formájánál fogva akkumulálja a különböző csillagok energiáit. A piramis gyújtópontjába csak a kiemelt főpapok, illetve a fáraó léphetett be. Ebben a piramisban az energia két pontra fókuszálódik: a felső kamrára és az alsó kamrára. Anno mindkét kamrában helyet foglalt valaki. Majd a fáraó is elfoglalta a neki szánt helyet a kamrában. Mindez olyan időpontokban történt, amikor a csillagokból érkező energiák felerősödtek és találkoztak egymással. Ekkor egy kapu, vagyis egy átjáró nyílt meg, amelyen keresztül a fáraó képes volt utazni. A piramist tehát nem temetkezési célzattal építették, bár a hivatalos egyiptológia ezt állítja. Nem véletlen, hogy soha egyetlen múmiát sem találtak egyetlen piramisban sem. Ennek ellenére ők belenyugszanak abba a tényállásba, hogy temetkezési célból épültek a piramisok.

Az egyiptomiak a piramist töltődésre és önmaguk tökéletesítésére használták oly módon, hogy a felülről érkező energiákat befogták és ezek segítségével emelték a papok, a főpapok, a beavatottak és a fáraó arájának rezgésszámát. Az idő tájt szinte non-stop bent tartózkodtak a piramisban.

A piramis alkalmas arra, hogy a káros energiáktól megszabadítsa a testet és az auránkat. Az egyiptomiak tudták, hogy a lélek örök, a test viszont múlandó, ezért halandók vagyunk. Az emberi sejtekbe bele van kódolva az elmúlás. Onnantól kezdve, hogy megszülettünk, hordozzuk magunkban a halál információját, ami egy negatív energia. A halál információja különböző kártékony dolgot hoz létre, illetve egós energiákat termel: féltjük magunkat, elvonják a figyelmünket az olyan kívülről érkező hatások, mint a hőmérséklet, vagy a testre figyelünk, például, amikor éhesek vagy szomjasak vagyunk. Összességében a kívülről érkező ingerek elvonják a figyelmünket a finomabb létezéstől, a finomabb energiáktól. Ezért a beavatottak, a Neofiták, az Adeptusok azon fáradoztak, hogy az idegrendszerük kellőképpen megerősödjön.

A napi "beavatásunkat" megkaptuk a Nagypiramisban, már csak azért is, mert egy nap csak max. 100 embert engednek be, így mi már kora reggel sorban álltunk.
A gizai Szfinx (20 méter magas és 57 méter hosszú). Abból a mészkősziklából faragták ki, amelyből Kheopsz piramisához bányászták a tömböket. Feltehetően Khephrén uralkodása idején készült. 1380-ban a képrombolók, később a Mamelukok súlyosan megcsonkították. Mellső lábai között látható az ún. álom-sztélé, amelyet lV. Thotmesz egy évezreddel a Szfinx elkészülte után állíttatott. A sztélé szövegében a fáraó elmondja, hogyan ajándékozta neki a Szfinx a királyi hatalmat hálából, amiért kiszabadította a sivatagi homok rabságából. Valamint itt található az Amenti-Csarnok is... 

 

KAIRO

   Kairo   

Mohamed Ali mecset
 

Kairo

Kairói Muzeum
Ehnaton fáraó

 

 

Az aura felfogja az energiákat oly módon, hogy az asztrális és a mentális test végzi a kommunikációs átvitelt, tehát a beérkező energiákat bejuttatják a napfonat csakrába, illetve a harmadik szem csakrába. A harmadik szem csakrába az intuitív energiák lépnek be, míg a napfonat csakrába az érzéki energiák kerülnek. Az emberek többsége azért nem érzi, azért nem látja az energiákat, mert az aurájuk ugyan felfogja az energiákat, de az aura és a tudat közötti kommunikáció nem működik túl jól, mivel az idegrendszer blokkolt állapotban van. Az alkímia azt tanítja, hogy az ember a Nagy Egész kicsinyített mása. Vagyis pontosan olyanok vagyunk, mint az égbolt és az Univerzum.

Gyakorlatilag a testünk és az auránk olyan, mint az az Univerzum nem csak energetikailag, hanem más szinteken is. Tulajdonképpen ebből az elvből kiindulva az alkímiának megvannak a maga különleges módszerei arra, hogy életre keltse ezt az analógiát és kibontakoztassa az emberben lakozó istenit. Ennek a folyamatnak a végén áll a tökéletesség állapota, amikor az ember isteni öntudatára ébred...

 

SZAKKARA

Szakkara

 Dzsószer a lépcsős piramis

Szakkara

a lépcsős piramis

Szakkara

távoli piramisok mindenhol

Szakkara

mindenütt kis piramisok vannak
 

Szakkara

Memphis
 

Szakkara

a fekvő Ramszesz 
szobor 

 

 

A szakkarai lépcsős piramis eredeti méretei: 125 × 115 × 61 méter. Mai méretei: 121 × 109 × 59 méter. Készítésének ideje az i.e. 2700 körüli évekre tehető. Építtetője eredetileg talán a közelebbről ismeretlen Szanaht lehetett, ám később az építés folyamán Dzsószer, a III. dinasztia első uralkodója vette tulajdonba. A tulajdonosváltás feltevését az építés közben bekövetkező nagyarányú stílusváltás indokolhatja. A piramist kétségkívül Dzsószer fejezte be, az előtte uralkodó Haszehemui sírja Abduból ismert, így az építés megkezdőjének személyét illetően csak a homályos, kérdőjeles Szanaht alakjára tippelnek.

A rendelkezésre álló források egyértelműen Imhotep nevéhez fűzik a piramis tervezését és kivitelezését. Ha megbízója eredetileg Szanaht volt, akkor személye bizonyos kontinuitást enged feltételezni Dzsószer és elődje között.
 

 

KIRÁLYOK VÖLGYE

Ramesszida, Thutmoszida és egy késői sírt tekintettünk meg, lemásztunk a sírkamrákba is, ahol lehetett.  Gyönyörűek a megmaradt sírfestészet szín- szimbolikája, amint ábrázolják a gyógyászatot az ókori egyiptomiaknál. Memnon kolosszusoknál is jártunk, ahol III.Amenhotep völgytemplomának bejárata előtt meditálgattunk..

Királyok völgye

a Királyok Völgye

Királyok völgye

 lejáratok és bejáratok

Királyok völgye

 

Királyok völgye

Hatsepsut - Templom


 KARNAK

Karnak egy kellemes meglepetés volt nekünk, bár a Pali már másodszor járt Egyiptomba, de neki is mutatott ez a hely újat!
A szállásunk nagyon közel volt a Karnaki Templomhoz, szinte a vonzás és a hatáskörzetébe voltunk 3 napot, éjjel és nappal is. A falak között nagyon sokat hangolódtunk és meditáltunk. Mivel csak négyen volt összesen, így mindig, mindenre volt idő, nem kellett rohanni és mindent alaposan szemügyre vehettünk, az időnkbe belefért.

Karnak

 III.Ramszesz
nagy hypostil csarnok

Karnak

Amon Templom

Karnak

Karnaki - Templom

Karnak

szimbólumok, hieroglifák,
kartusok és csillagjegyek

A hely, ez a Szakrális Közeg annyi élő információt és energiát hordoz és tartalmaz még mindig, több ezer év óta, hogy csakráink és képességeink újúlt erőre kaptak, feltöltődtek és szó szerint aktiválódtak is. Hihetetlen érzés volt a legtöbb helyen megérinteni a szinte időtlen szimbólumokat, csillagjeleket, kódokat, hieroglifákat és a kartusokat. Találtunk olyan személyes területeket és részeket egyes városokban, ahol a mi gyökereink és saját emlékeink őrződnek...

 A karnaki templomkomplexum az ókori Egyiptom egyik leghíresebb épületegyüttese, a világ legnagyobb ókori vallási jelentőségű helye. Az ókorban Ipet szutnak (\'kiválasztott hely\') hívták. Mai nevét Al-Karnak faluról kapta, ami mellette található. Mintegy 2,5 kilométerre található Luxortól, a Nílus partján. Közöttük a környék szinte teljesen beépült, így a gyanútlan szemlélődő nemigen tudja eldönteni, hol kezdődik az egyik és hol ér véget a másik. Karnak több mint száz hektáron terül el és három nagy, elkerített templomkörzetet, valamint több kisebb templomot foglal magába. A három templomkörzetből Ámon-Ré főistené a legnagyobb, ettől délre felesége, Mut temploma áll, mellyel kosfejű szfinxekkel szegélyezett felvonulási út köti össze a napisten házát. Északabbra Théba Ámon előtti főistenének, Montu hadistennek a temploma áll. A teljes építkezés mintegy 30 fáraó uralkodása alatt zajlott, ez mintegy két évezredet ölel fel, a Középbirodalomtól egészen a görög-római korig. Valamennyi fáraó hozzátett valamit, így dinasztiánként változott a képe. Gyakran az elődök által építtetett remekműveket az utódok csak alapul használták és ráépítkeztek. Kosfejű szfinkszek és 23 méter magas oszlopok között sétálhatunk be a romterületre. A gigantikus szobrok, obeliszkek, torzók, falmaradványok között az emberek aprócska hangyaként bóklásznak ámuldozva. Annyi itt a látnivaló, hogy a részletekre egyszerűen nincs idő...

Karnak

 

Karnak

 

Karnak

 

Karnak

egy ismerős kartus

Karnak

Ankh-ok, az egyik kedvenc képem

 

 ASSZUÁN 

Asszuán az egyik legszebb hely Egyiptomba, a maga zöld területével, a kis szigeteivel és a Nílus mindkét partján felvirágzó településekkel és fontosabb városokkal. Felukkázás a Níluson: egy öreg hajóval mentünk át a Nyugati partra a sziklasírokat és az óbirodalmi szövegeket megnézni. Közben megkínáltak minket egy - egy pohár egyiptomi kávéval, amit elöttünk, a Nílus vizéből készített a fiú...:(...nem ittuk meg.

Asszuán

 

Asszuán

elefántok szigete

Asszuán

 

Asszuán

 Nyugati Part

Asszuán

 a sziklasírnál

Asszuán

 

 

PHILAE

Philae az a hely, ahol valóban Otthon voltunk/vagyunk... Philét hajóval vagy felukkával lehet megközelíteni, így ismét vízre szállunk. Már itt lehet érezni az első Kaput...

 Phile

 

Phile  

 

Phile  

 

Phile  

 

Nubiában, Aswan (Asszuán)közelében van Egyiptom egyik legszebb látnivalója, a Philae temple, ahol a központi Isis templomhoz az idők folyamán több kisebb szentélyt is építettek. Pearl of Egypt- nek azaz \"Egyiptom gyöngyének\" is nevezik ezt a szent szigeten látható épületegyüttest, amely - szerencsénkre - rendkívül jó állapotban maradt az utókorra.

Több száz évig épült, a görög - római időkben, ie 375-től kezdődően, eredetileg egy Philae nevű szigeten, kb 10 km-re Aswantól. Nem is volt semmi gond, amig 1912 körül fel nem épült az első Aswani gát. Ez éppen annyival emelte meg a Nílus vízszintjét, hogy a templom 18 méter magas pylonja szinte teljesen eltűnt a víz alatt. Évente alig két hónapig tartott az a vízszegény időszak, amikor annyira lecsökkent a folyó szintje, hogy a templomot látogatni lehetett. A felduzzasztott folyó vize azonban kevés volt az egész évi öntözéshez, így újabb, immár hatalmas 110 méter magas duzzasztógát épült. Ekkor fogott össze a világ, és több más épülettel együtt 1972 és 1980 között a templomot - darabokra szedve - átköltöztették a kb. 500 méterre lévő Agilkia szigetére.

Phile

 Az örök élet temploma

Phile

 

Phile

oldalsó szentélyek

Phile

szertartás helyek

 

A második, 22 m magas és 32 méter széles pülon a tízoszlopos csarnokba (hüposztül), azon túl pedig Ízisz belső szentélyéhez vezetett. A csarnok oszlopfőin eredeti a színezés: a mennyezeten Felső- és Alsó-Egyiptomot jelképező keselyűk, napbárkák, csillagászati ábrák tömkelegét láttuk, II. Eurgetész korából. Ízisznek, Egyiptom legnépszerűbb istennőjének kultuszszobra valószínűleg a leghátsó teremben állhatott (Ízisz anyai vonásait egy napon majd a keresztények veszik át Szűz Mária alakjának megformálásához).


Az Ízisznek és Hathornak szentelt két nagy templomegyüttes.
Ízisz hatalmas templomát a 45 méter széles első pülon (kaputorony) 18 m magas tornyai jelzik. A pülon domborművein XII. Ptolemaiosz Neosz Dionüszosz (a híres Kleopátra apja) mészárolja le az ellenséget, pontosabban a hadifoglyok feláldozásának hagyományos szertartását végzi el Ízisz, Hórusz és Hathor előtt.
Ízisz, a varázslás istennője az egyik legnépszerűbb egyiptomi istennő, Ozirisz testvére (s egyben felesége!), valamint Hórusz anyja, de a fáraók szimbolikus anyjaként Íziszt nőalakban jelenítik meg, trón szimbólummal a fején.

Ízisz (Hathor) fia pedig Hórusz volt.
Ízisz templomának központi udvarán áll a Hórusznak szentelt Születés Háza, a mammiszi. Mivel a későbbi fáraók Hórusz leszármazottainak tartották magukat, ennek megerősítésére részt vettek a mammiszi szertartásban, amellyel az isten születésére emlékeztek. A philae-i mammiszi II. Eurgetész ideje alatt épült, képei pedig Hórusz születését és neveltetését mutatják be. 


DENDERA

Dendera

 

Dendera

 

Dendera

 

Dendera

víz alatt a lényeg...

Hathor templomának homlokzata különbözik a hagyományos egyiptomi templomok homlokzatától. Oszlopait magasságuk feléig gazdagon díszített falak kötik össze. Az Élet Csarnokának 18 oszlopán keresztül lépünk be a templomba. Az oszlopok eget szimbolizáló tetőzetet tartanak, mely a csillagképeket mutatja. Az oszlopok hasonlóak egy szisztor nevű hangszerhez, melyet a templom papjai a tudat módosítására használtak. 

A denderai komplexum fő temploma, a Hathor-templom a hellénisztikus kori Egyiptom egyik legnagyobb és legszebben díszített és temploma. Ez az építmény kiváló állapotban maradt fent, miközben a közelben álló többi szentély – így Hathor hitvese, Hórusz és gyermekük, Ihi templomai – elpusztultak.

Dendera

 

Dendera

Hathor-fej oszlop

 A Hathor templom egyik kis kápolnájában található a híres Denderai Zodiákus. Hathorok, Drága Testvéreink!:)

 

DENDERA SPIRITUÁLIS ARCA

Az egyiptomi papok megfigyelték a csillagos égboltot és látók segítségével feltérképezték a Föld komolyabb energetikai pontjait, majd ezt követően felépítették a templomokat. Mindegyik templom másról szólt: egyikben a test gyógyítását tanították, másikban az asztromágiát, harmadikban a tudat fejlesztéséről, negyedikben a telepatikus és látói képességeket fejlesztették, ötödikben a titkos beavatotti tanításokat kapták meg. A két legnagyobb papi szervezet, a Hórusz-szem papok és Ré papjai tanítottak és végezték a beavatásokat. Egy-egy templomban több száz tanuló volt egyszerre. Naponta végeztek szertartásokat, naponta tanultak és fejlesztették a képességeiket azért, hogy az inkarnációs körforgásban összeszedett tudásukat elérjék, felszabadítsák és végigjárják a tökéletesedés útját. Hogyha valaki főpapi babérokra tört és főpapi címet szeretett volna magának Egyiptomban, akkor miután az adott templomban már átesett a rövidnek nem mondható képzésén, azután Denderába küldték, merthogy itt került fel az i-re a pont. Ez volt az a hely, ahol a tudatraébredések végbementek. Ha úgy vesszük, akkor Dendera volt Egyiptom egyeteme. Ide már csak és kizárólag olyan papok kerültek tanulni, akik már tisztában voltak az alaptudással, már rendelkeztek képességekkel, sőt rutinosan használták a képességeiket. Link

E beavatott papok azért jöttek Denderába, hogy ennek a mágiának a mesteri szintjére, a csúcsára juthassanak. Itt már ténylegesen láthatták a templom asztrális szintjeit. Beleülve egy-egy kamrába olyan élményt élhettek át, mintha moziznának. Az ilyen szinten álló papok élő egyenesben láthatták az Félistenek tanításait. Ahogyan helyiségről helyiségre haladunk, megfigyelhetjük azokat a hieroglifeket, amelyekből kiderül, hogy alkalmazott mágiát tanultak.
Megfigyelték, hogy az ember alkotórészei: a test, a lélek és a szellem, miként érvényesülnek az egyes síkokon, hogyan lehet jobban hasznosítani az energiákat, hogyan lehet eggyé válni az Univerzummal, mi módon lehet tökéletesen megtisztítani a lelket, milyen módszerrel lehet egy lelket visszahozni az életbe. Denderában tehát azt is megtanulták, hogy a piramisokban a Lelkek Kútját felhasználva hogyan lehet egy lelket visszahozni egy testbe, vagyis hogyan lehet valakit feltámasztani. Az élet visszaadása jelentette az elsajátítható tudás csúcsát.

 

ABU SIMBEL

Abu Simbel a Világörökség része, Egyiptom egyik fő turistalátványossága.

 

 

Abu Simbel

 
 

Abu Simbel

 II. Ramszesz sziklatemploma
 

A templomokat II. Ramszesz fáraó uralkodásának idején faragták ki a hegyoldalból az i. e. 13. században, hogy időtálló emlékművet állítsanak a fáraónak és kedvenc királynéjának, Nofertarinak, illetve megemlékezzenek Ramszesznek a kádesi csatában aratott győzelméről.  Érdekessége, hogy az 1960-as években az Asszuáni gát építése miatt a teljes épületegyüttest arrébb helyezték.


EDFU

Edfu

 

Edfu

 

Edfu

 

Edfu

 

Edfu

 

 Edfu ókori neve Dzseba volt Hórusz és Széth csatájának színhelye a mitológia szerint. Ez kétségtelenül Egyiptom legjobb állapotban fennmaradt temploma. A jelenleg itt álló Hórusz-templom egy Újbirodalom idejében épült, kelet-nyugati tájolású templom helyén áll, viszont ellentétben azzal észak-déli tájolású.

A Hórusz-templom pülónja a maga 79 méteres szélességével és 38 méteres magasságával Amon karnaki temploma után a második legnagyobb ilyen építmény. A templom 137 m hosszan nyúlik el. Egy udvarból, két oszlopcsarnokból, egy előcsarnokból, egy pronaoszból (előcsarnokból), egy szentélyből és különféle raktárkamrákból áll. A templomot a 19. század második felében kezdték kiásni a homokból a francia régészek.

 Az edfui templom az érzékszervfejlesztés temploma, ahol egy sajátságos módon tesztelték, hogy a papok érzékszervei elég fejlettek-e. Hogyan? Aki elvégezte az edfui iskolát, tehát már elért egy bizonyos tudati fejlettségi szintet, annak először KomOmboban, majd Philae-n tesztelték az érzékszerveit. Ezt követően vissza kellett térnie ide és asztrálutazást kellett tennie egy megadott bolygóra, ahonnan információkat kellett visszahoznia, majd ezeket meg kellett osztania a beavatottakkal. Ha ez a vizsga sikeres volt, akkor Edfuból mehetett a beavatott Denderába az utolsó vizsgák letételére. Az edfui templom egyik blokkja a denderai testvértemploma. Itt elsősorban a denderai templom tanításait előkészítő és kiegészítő tanításokat oktattak.

Az edfui templomot a tökéletes szimmetria jellemzi azért, mert itt egyszerre van jelen és valósul meg a női minőségű és a férfi minőségű energia, illetve a pozitív és negatív energia egyaránt. Így gyakorlatilag olyan harmóniára tehetnek szert a beavatottak, amelyet csak ez a templom tudott megadni. Mindent a totális egyensúly érdekében hangoltak be a templomban. A templomnak mind a méretezése, mind a kialakítása (például az oszlopok elrendezése) tudatosan úgy lett kialakítva, hogy bizonyos kozmikus erőket befogjon, illetve begyűjtsön. Nem véletlen az sem, hogy magának a pülónnak (kapunak), a bejáratnak is ilyen lett a kialakítása. Gyakorlatilag a pülónt is úgy építették, hogy képes legyen energiákat befogni és hangolni.

Edfu ezen kívül a reinkarnációs folyamatok megismerésének a temploma. Eme templom energiái befolyásolják az emberben a fejlődési folyamatokat, ezáltal megváltoztathatók a fejlődő lélek megélései. Ehhez érdemes némiképp ismerni az inkarnációs körforgást. Az emberben lakozó lélek rendszeresen leszületik a Földre, él egy darabig, azután eltávozik, majd ismét megszületik, fenntartja magát egy darabig, ismét eltávozik... Mindezközben nyilvánvalóan hibázik is. Mivel az emberi tudat nem vesz észre bizonyos dolgokat, ezáltal nem is tanulja meg azokat. A tudat sokszor rosszul közelít meg bizonyos kérdéseket, emiatt karmát halmozhat fel, amit azután a következő életébe visz magával. Adott esetben a karma gátolhatja, korlátozhatja az embert a kibontakozásban. Ezért szükség volt egy olyan templomra, amely oldja ezeket a karmikus csírákat, amiket magával hoz az ember. A karma oldásával elérték, hogy a karmikus hozadékok ne befolyásolják a fejlődési folyamatokat, magyarul ne térítsék le a bevatottat arról az útról, amin járni szeretne. E helyütt két erőt kell okvetlenül megemlítenünk. Az egyik erő megtestesülése Széth, aki az ösztönöket és az állatias erőket uralja, míg a másik erő Hórusz, akié tulajdonképpen ez a templom, s aki a fejlődés mintapéldája.

Edfu templomában Hórusz erői dominálnak, de ugyanakkor megtalálhatók itt Széth energiái is. Edfu isteni energiái azokat a gátakat oldják, amelyek ellenállást okozhatnak az ember tudati fejlődésében és ezen erők hozzáférhetővé, elérhetővé teszik a tudat elrejtett titkait. Ebben a templomban azt is megtekinthetik a kiválasztottak, hogy mi vár rájuk a végső beavatásnál. Akik elérték Edfuban a megkívánt tudati tisztaságot, átléphettek az utolsó fejlődési körbe és átmehettek Denderába.

A templomban találhatók olyan tisztító kamrák, amelyek a karma leoldását és az embretikus (emberekből származó) rezgések leválasztását voltak hivatottak szolgálni. Amikor például a nép köréből visszatértek a papok a templomba, akkor nem léphettek be azonnal a belső termekbe, illetve udvarokra, hanem először be kellett állniuk a tisztító kamrák valamelyikébe és ott néhány percet eltölteniük. Ezalatt a kamra energiái letisztították a papok aurájáról az alacsony rezgéseket, amelyeket a mindennapi életet élő emberek körében szedtek össze. A tisztító kamráknak bizonyos bolygóállásoknál karma-tiszító hatásuk is volt.

Edfuban nem csak karma oldásra került sor. Itt olyan papok is dolgoztak, akik az emberiség sorsát, tehát nem csupán az egyének fejlődési korszakait, hanem az egész emberiség fejlődési korszakait elemezték és dolgozták ki.

Az edfui templomnak fel lehetett menni a tetejére is. Ott dolgoztak azok a papok, akik a csillagokból hívták le az információkat. Ezen ismeretek és tudás alapján dolgozták ki azt a programot, ami feltárta és kifejtette, milyen sors vár az emberiségre a különböző fejlődési korszakokban. A napjainkkal és a közeljövőnkkel kapcsolatos információk is megtalálhatóak ebben a templomban. Abban a korban, amikor a hieroglifeket bevésték a falakba, illetve rögzítették a szövegeket, már előrelátták, hogy a mostani korszak hogyan fog alakulni.

Az edfui templom - akárcsak a denderai - egy egyedülálló templom a maga nemében. Sőt, az edfui templom a denderai testvértemploma. A mágiát és az alkímiát kiegészítő információkat képviseli ez a szent hely.

Az edfui templom Hórusz szent háza. Azon kívül, hogy karmát old, szimmetriát állít be, érzékszerveket fejlesztő energiákat sugároz magából Edfu, még ráadásul Denderának, a Mágia Fellegvárának a testvértemploma. Ami azt jelenti, hogy itt is olyan (csillag)kapuk vannak, amelyek által a tudat szabadon közlekedhet az Univerzumban. Ezen felül a templom olyan, mint egy hatalmas könyv, aminek a falaira belülről jegyezték fel a fejlődés útjának lépéseit egészen a teljes megértés állapotáig. A teljes megértés állapota a tudatra ébredés, vagyis a megvilágosodás állapota.