Bach-virágterápia

12-gentiangentianAjánlom annak, aki: 

 Lehangolt, csüggedt és túlzottan kételkedik mindenben és mindenkiben. Hamar és könnyen befolyásolható, a bizalom és önbizalom hiány orvosa.
 A múltban ért, mély nyomokat hagyott kudarcélmények, csalódások, sikertelenségek miatt is kialakulhat ez a lelki állapot, felszíni depresszió is előfordulhat.
 A hit hiánya bizonytalanságot, kedvtelenséget és feladás érzést eredményez, aláássa az illető azon képességeit, amelyek elősegítenék az élet viszontagságaiban való helytállást.
 Bizonytalanság, kishitűség, szkepticizmus, gyakori rosszkedv, szomorúság, csüggedtség, kétségbeesettség, pesszimizmus, visszahúzódás.
 Az egyén a hétköznapi akadályokat sorscsapásként éli meg, kételkedik önmagában, az elérhető sikerekben, a képességeiben, a kitartásában, és a cél fontosságában.
 Az életét rossznak, nehéznek, fájdalmasnak és sok esetben negatívnak látja, szinte eleve kudarcot vár, borúlátó,  és csalódásokkal teli emlékei vannak.
 Gyermekeknél különösen azoknál hatásos az eszencia, akik kisebb-nagyobb iskolai kudarcok hatására elvesztették hitüket és kedvezményező képességüket, félénkké és visszahúzódóvá váltak.

Pozitív potenciálja:

- A tárnics az akarattal, a reménnyel és a megvalósítással áll kapcsolatba. Erősíti az akaratot, a szándékot és a céltudatosságot.

- Bátorságot és kitartást ad, állhatatossá tesz, a felmerülő nehézségek ellenére is optimistább életszemléletet alakít ki.

- Az akadályokat és csapásokat próbatételnek fogja fel, és mindig összeszedi a bátorságát egy újabb nekifutáshoz.  Megingathatatlanul hisz benne, hogy a nehézségek ellenére, minden úgy lesz, ahogy lenni kell. 

- Tudja, hogy minden problémára van megoldás. Megerősít és felbátorít másokat. Megérti a veszteségek és a kudarcok jelentőségét és a személyiség fejlesztő aspektusait.

- Könnyen alkalmazkodik a külső körülményekhez, az akadályok nem szegik kedvét, töretlenül halad előre. Optimistán, bizakodva tekint a jövőbe, nem adja fel, újra és újra próbálkozik.