Bach-virágterápia

20-mimulus 20mimAjánlom annak, aki: 

 A Mimulus a hétköznapi félelmek és az aggódás ellenszere.

 Negatív állapotban az ember túl sokat foglalkozik félelme konkrét tárgyával, aggodalommal telve meghátrál előlük, kerülve minden olyan helyzetet, amely lehetséges veszélyforrást jelenthet számára.
 A mindennapi élet ismert dolgaitól való félelem. Pl.: félelem az egzisztencia miatt, félelem a sötéttől, a tűztől, a kutyáktól, a fogorvostól... bármitől, amit meg tud az ember nevezni. A félelem tárgya minden esetben meghatározható és körülírható, és mindig saját magára vonatkoztatja.
 Félénk, szégyenlős, érzékeny, befelé forduló, és sokszor gyerekes viselkedésű.
 Az ember már előre fél, retteg attól, ami éppen vár rá, túlzott félőssége, nyugtalansága, kellemetlen a környezetének is már.
 A bohócvirág állapot másik megnyilvánulása, amikor valaki túlságosan félős, félénk, ijedős vagy szégyenlős. Társaságban túlzottan érzékeny, hamar elpirul, zavarba jön és nem tudja kifejezni magát, vagy túl gyorsan beszél, idegesen nevetgél, tördeli a kezét, izzad a tenyere...
 Félénksége és szégyenlőssége aláássa egészséges önértékelését, kisebbrendűségi érzése és bátortalansága miatt szégyelli magát.
 Bizonyos esetekben belső bizonytalanságát kifelé mutatott harciasságával leplezi, ilyenkor veszélyes vakmerőség vagy agresszív viselkedés jellemzi.
 Tömegben rosszul érzi magát, a környezetéből érkező hatásokra - zajokra, hangokra, fényekre, illatokra...- túl érzékenyen reagál.
 Óvatosság, félénkség, halogatás, tétovázás, hátrálás, várakozó álláspontra való helyezkedés és a félelmetes dolgok kerülése a jellemző viselkedése, minden újtól visszariad, időre van szüksége a válaszhoz, nem lép és nem mer elindulni a félelmei miatt, ezért egy helybe topog.
 

Pozitív potenciálja:

• Félelmein túlnőtt, ismeri a korlátait, derűs higgadtsággal tekint a dolgok elé. Az Élet helyzeteiben bátor és rátermett.  
• Félelmei még vannak, de egészséges mértékű és intenzitású, és nem engedi, hogy azok letérítsék az útjáról.
• Túllép az aggódalmain, ismeri a korlátait, megfelelő higgadtsággal és humorral képes szembenézni nehézségeivel.
• Segítőkész és együtt érző más emberekkel, a hasonló helyzetekben. A veszélyes helyzeteket előre felismeri már és bölcsen elkerüli.