Bach-virágterápia

szőlő32-vine Ajánlom annak, aki: 

 Akaratos, nem tűr nemet, mondást, uralkodó, hatalomvágyó, becsvágyó. Túl szigorúan és magabiztosan irányítja környezetét, hajlamos ráerőltetni a véleményét másokra.
 Rugalmatlan és erős személyiség, aki nem akar, és nem tud veszíteni. Tévedhetetlennek hiszi magát.
 Nem tűr ellentmondást, gyámkodik mások felett, olykor diktatórikus eszközökkel irányítja környezetét, dogmatikus magatartás jellemzi.
 Túlzott dominancia, túlzott tervezés és főnökösködés, intoleráns a környezetével szemben, zsarnokoskodás, fegyelmet követel másoktól.
 Együttérzés hiánya, utasításokat osztogat, nem fogadja el mások véleményét. A hatalom és a siker vágya hajtja.
 Negatív állapotban az ember rosszul értelmezi a tekintély és a segítés fogalmát. Sohasem kérdőjelezi meg saját hozzáértését.
 Leplezetlen uralkodói magatartását és könyörtelenségét esetleg agresszió is kísérheti. Pontos szabályokat állít mindenki elé, amelyeket vasakarattal be is tartat.
 Igazi diktátor. Dölyfös, egoista, kemény karakter, nem tűr maga felett más irányító hatalmat. Általában csak egy-két embert fogad el, a többieket semmibe veszi.
 Túlértékeli önmaga jelentőségét és saját vállát veregeti, hogy ő mindent jól csinál.
 Az eszencia akkor is használható, ha a beteg nem akar együttműködni, ellenállást mutat, vagy akár megpróbálja magához ragadni a terápia vezetését és tanácsokkal látja el a kezelő orvost is.

 

Pozitív potenciálja:

- Elfogadja mások igényeit, és tekintettel van a szükségleteikre is. Különbséget tud tenni az egészséges ambíció és a túlzott becsvágy között.

- Feladatát szerepnek fogja fel, amit az Élet színpadán emberséggel kell eljátszani. Segít másoknak rátalálni az útjukra. Bölcs, megértő vezető, természetes tekintélynek örvend.

- A legnehezebb pillanatokban sem esik pánikba, nagyon magabiztos, a rá bízott dolgokat nagyon jól irányítja.

- Eljut arra a pontra, hogy amikor képes lesz átengedni az irányítást és a vezetést másoknak. Erős akaratú, megbízható, pontos és hatékony.

- Bölcsen megérti  és elfogadja mások véleményét, tekintély övezi, önbizalma, célorientáltsága és szilárd akarata inspiráló lehet mások számára.
- Élni és élni hagy, segítőkész és a közösségben jól dolgozik, mellérendelő -viszonyban él.