Bach-virágterápia

38-salixAjánlom annak, aki: 

 Neheztelés, elkeseredettség, helyzetéért mindenki mást (csak saját magát nem) hibáztat.
 A szegény én szerepét játssza, hogy vele mennyire elbántak, mennyire tönkretették, mennyire szegény ő. Sajnáltatja magát, s közben erről meg is van győződve.
 Keserűség, sértődöttség, csalódottság, neheztelés és önsajnálat. Irigyli mások szerencséjét és egészségét, tehetetlennek és a körülmények áldozatának hiszi magát.
 A dolgoknak csak a rossz oldalát látja, magányos és állandó figyelmet követel és vár el.
 Nem akar változni, mivel nem ismeri be saját negatív hozzáállását. Úgy gondolja, hogy a sors kiszúrt vele, ártatlanul kell elszenvednia a sok megpróbáltatást. Véleménye szerint soha nem ő a hibás, mindig valaki más.
 Nem ismeri fel saját felelősségét az állapotáért, nem veszi észre, hogy a saját hibái és kihagyott lehetőségei okozzák a boldogságtalanságát.
 Folyton morcos, sértett, keserű szájízzel szemlélei a világot, évekig duzzog, nem képes feldolgozni az őt ért valamikori csalódásokat, kudarcokat.
 Egy idő után sérelmeit szélesebb körre terjeszti ki, ekkor már a kormány, a rendszer, a társadalom, a sors, vagy bárki felelős az ő elrontott életéért.
 Ennek a vádaskodó magatartásnak a mélyén, keserűség, részvét hiánya és rejtett kétségbeesés érzése van, amely abból fakad, hogy az egyén nem valósította meg elképzeléseit és a sorsát nem teljesítette be tökéletesen.
 Nem ismeri fel, hogy ő hozza létre a rossz körülményeket és történéseket, kárörvendő és bíráskodó.
 Az elfojtott agresszió, a pszichoszomatikus betegségek színes tárházát okozhatja nála.

 

Pozitív potenciálja:

- Kézbe veszi élete irányítását. Konstruktívan gondolkozik, befolyásolni tudja az események menetét.

- Felvállalja önmagát és a felelősséget a sorsáért. Optimista, már tudja, hogy mindet, ami körülveszi, és ami történik vele, önmagának köszönheti.

- Objektíven látja saját heyzetét, felelősséget vállal mindenért, amit tesz, mond vagy gondol. Optimistán és hittel néz a jövőbe, és tudja, hogy sorsát tudatosan képes alakítani.

- Felismeri, hogy rengeteg lehetőség veszi körül, és a külső körülményeknek sokkal kevesebb jelentőséget tulajdonít.