LARIMAR

"Az anyagba zárt tengeri napfény sugara" 

larimar szív

...a delfinek sajátos és jellegzetes hullámzása, hullám mozgása, ahogy a hatalmas víz tömegen áthatol a gyógyító napfény simogató sugarai, lágyan ringatózva, különböző fényjátékokat, fényformákat és egy egybefüggő fényháló - rendszert alkotva a vízfelszín alatt,    olyan ez, mint egy élő kollektív Szeretettánc, mely a delfinek és bálnák szívéből születik szüntelen....ugyanígy alkotta meg a Természet Ereje a maga ritka csodáját, a Larimárt, mely egy anyagba ötövzi és tükrözi mindezt....
 

Mindannyiunkban, a mélyen szunnyadó, egységes tudással és a fény törvényeinek ismeretével rendelkező delfin-részeinket, delfin lélekrészeinket és bálna-részeinket ébreszti fel és kapcsolja vissza a szívközpontunkon és a belső Fényvalóságainkon keresztül hozzánk.
Így hangolja be és rendezi össze egy forráseredetként láthatatlanul, a magasabb fényvalóságokban jelenlévő szívszintek egybefüggő központi fénytengelyét, mely láncszerűen épülve, egymásba illeszti az 5. dimenziós fényvalóságunkat, a 6. 7. 8. és 9. dimenziókkal...mint egy függőleges éteri fényfűzér ez...

A Belső Szívkapunkon finoman átnyúlva, megérinti a makulátlan tisztaságú, őszinte öröm és szabadság állapotában nyugvó belső Gyermeki Énünket. A Belső Gyermek lélekállapot ébresztésére, erősítésére és összekapcsolódására alapvető energia minőség ez, ami kiteljesedik és megmutatkozik a Feltétel Nélküli Szeretet érzés állapotban. A delfinek és bálnák népes családja ebben a Feltétel Nélküli Szeretet állapotban élnek, születnek és léteznek szüntelen...:)

Rendszeresen meditálva és hangolódva ezzel a különleges ásvánnyal, fejleszti - erősíti a tobozmirigyet, a csecsemőmirigyet, a belső fül és torok csakráinkat, gyengéden áttisztítja és áthangolja a külső - belső kommunikációs rendszereinket és csatornáinkat, ami által érzékenyebbek és fogékonyabbak leszünk a minket ért és a minket körülvevő finomabb frekvenciák hullámhosszaira is. Ezáltal felébred bennünk az éteri  Hangok tiszta Birodalma, a hangmezők, hangszínek és egyedi hangkódok időtlen bölcsessége.

Ugyanúgy, ahogy minden embernek egyedi az újjlenyomata, ugyanúgy egyedi a  a Lélek Hangjából és a Szív Hangjából születő és eredő fizikai hangminősége és hangfrekvenciája is az embereknél, a bálnáknál és delfineknél is.  Egy nyitott és érzékeny fül számára, a beszédhangból és a hangszín csengéséből autómatikusan  megállapítja az illető lelki és szellemi valóságát, érzékenységét és fejlettségét.
 

Larimar-delfinA bálnák és a delfinek kommunikációs képességeihez hasonlóan, a sejtszintű emlékezetünk kulcsaiként, nálunk, embereknél is erősíti és fejleszti a telepatikus információáramlásokat, gondolatátviteli képességeket.

A testünk, lelkünk, szellemünk és szívünk energiaközpontjait összehangolva, tudatossá érleli bennünk a Felsőbb Énünk jelenlétét, mivoltát, az Isteni Önvalónk tiszta bölcsességét, az Egy részének valóságát.

A csecsemőmirigyen lágyan belép és áthaladva, felragyogtatja a Belső Napunk valódi Lélekotthonát, majd minden irányban, teljes intenzitással és egységes erővel sugározni kezd, a torok csakra felé, a szívcsakra felé, és a Lélekkapuk – Sananda kapu-központok felé is.

Így mossa át és hangolja át, kelti életre szelíden a sejtemlékezetünkben kódolt alapvető Delfinkódok és mennyei Boldogság-energia mintáit és lenyomatait.

A Belső Fényünk, a Lélek ragyogása így születik újjá amint a testben, úgy a lélekben és a szellemben is.
A Larimar a Felemelkedés és a teljes átlényegülés folyamatában, jelentőségteljes szerepet tölt be, mind fizikálisan és spirituális értelemben is, hiszen közvetlenül összekapcsolnak a Saját Fényrészeinkkel és saját Fényforrásunkkal is.

Nemcsak a bennünk szunnyadó ősi tudással és egységélménnyel rendelkező delfin-részeinket és emlékeinket aktiválja és ébreszti fel, hanem az ásványhoz kapcsolódó jelenlévő olyan élő–eleven magas szellemiségű delfintanítókat, mestereket és lélekrészeinket is, amelyek már egyszer elérték a megvilágosodást és a felemelkedést itt a Földön, minden szinten.
Ezeket a Mesteri vezetőket, lélekrészeinket és lélektöredékeinket összeolvasztva, egybesimítva hordozzák a Szent Szellem, és a Fény törvényeinek áldásával a Larimar – delfin kövek.

larimar 33Rendszeres hangolódással és meditációval szívünk tiszta képességei előtérbe kerülnek, erényeink és emlékeink tudatosulnak. A végtelen tiszta szeretetérzése feltölt és felemel minket a hétköznapok valóságából és a mátrix-teremtett valóságából, és elhozza nekünk az igazi belső kommunikációt és kapcsolatot a Földön jelenleolyan élő delfin és bálna szellemiségekkel, akik a mi Lélekrészeink és Lélekörzőink is egyben.
Tartozzanak bármely delfin csoporthoz, tartozkódjanak bármely tengerben vagy óceánban, a kapcsolat hamar létrejöhet velük, és egyfajta belső Vezetőként, Segítőként bárhol és bármikor telepatikusan kommunikálhatnak és üzenhetnek nekünk, átadva az új tanításokat, szimbólumokat, energiákat és  információkat...

Tehát, ők a mi tiszta tudatosságunk és magasabb valóságokban és dimenziókban élő Isteni Részeink emlékezetének időtlen Csillagtestvérei és Fényőrzői.

 

A delfinek, a Plejádok, a Sirius, az Androméda, a Cassiopeia, a Menkar, a Pollux és a Mira csillagbolygók képviselőiként, e csillagok gyógyító energiáit, tanításait és ősi Kozmikus információs kódjait adják át a Földön élő embereknek.

A Larimar egy kulcs.

 

larimar elefántA kezedben fogva érezheted azt a dobbanást, ami a Te Lelked ritmusának az élő közvetítése, és azt a sugallatot, amely a Te Szíved halk szavának az üzenete. A Larimar ezt ébreszti fel és egyesíti Benned szívszinteken és Lélek szinteken.

Érezd, amint így hangolódva, az Égi Kegyelem fényfátylával lágyan körülölel és védelmez.
Csodáld, gondozd és vigyázz hát erre a csöppnyi fénytengerben fürdő delfinek kövére, melyet bármikor is a kezedbe veszel, örömöt, erőt, mosolyt és végtelen harmóniát hoz az Életedbe.

A Larimar kristály őszinte, tiszta valóságának az átélésével és megismerésével, kapcsolatba kerülhetsz mind a Komplex Kristálygyógyászat és mind a gyógyító napokon történő Kristály meditációk alkalmával.

Szívből reméljük azt, hogy sokak örömére szolgálnak majd eme különleges, csillagdimenziókból érkező üzenetek és információk, amit nekünk is egy bölcs Larimar szellemiség mesélt el. Azzal a céllal, hogy továbbadva, eljusson minden Lélekhez, bárhol, bármilyen és bárki is legyen az, ami csak egy szeletkéje annak a határtalan szeretetnek és belső fényminőségnek, melyet a Larimar eredendően gyógyító rezgéseként, erőként, tudásaként és az új energia alapkódjainak mintáiként hordoz magában.
 

Az itt leírt és közzétett információkat és forrásukat, a Kegyelem Fehér Angyalai őrzik,
mind fizikálisan és mind interdimenzionálisan is.
Ezúton is kérünk, a Fényalkotmány Etikai Kódexének a figyelembe vételére.

 

"Az anyagba zárt tengeri Angyalok napfénysugara!"
 

larimar cabochonNagyon szépen kidolgozott, egyedi és igényes larimar ékszereink vannak, amelyek közvetlenül Dominikáról érkeznek hozzánk.
Mivel a Larimar egy igen különleges és "érzékeny" ásványfajta, szem előtt tatrjuk azt a nézetünket, hogy minél kevesebb utat tegyen meg a kristály akár feldolgozva, akár nyers állapotban, minél kevesebb ember fogja meg és a lehető legtisztább formájában kerüljön el hozzánk, Önökhöz és Magyarországra is.

Vannak olyan megmunkált ékszer darabjaink, amiból Magyarországon csak egy van.

Arra törekszünk, hogy ne legyen két teljesen hasonló alak, szín és forma, akár medálból, akár gyűrűből, vagy fülbevalóból, mert ezek nem tömegcikkek, sem fizikai értelemben és sem spirituális értelemben sem.

 

A larimárok élő és érző ásványok, mint egy kis szívcsakra, egy kis sugárzó és ragyogó fénykapu az emberi testen, ami folytonos tudatossággal, tisztasággal és közvetlen kapcsolatban áll a Szeretet Egység, a feltétel nélküli szeretet és a delfinek fényvalóságaival...

Akinek van már, az tudja, hogy milyen páratlan és külöleges erővel bír!:)

 

Nézd meg az aktuális Larimar - termékeinket: 

 ** LARIMAR ÉKSZEREK **

 

 - Larimar KristályKapu -

Laczkó Pál - Laymoore
Júlia Sára - Salyonaamh