Meditációs CD

fény

Kárpát - Medence tisztítás meditáció:
( a zöld "play" gomb megnyomásával indíthatod el)

Szeretettel tesszük közzé bemutató jelleggel a Kárpát-medence tisztításának és átfényesítésének ezt a kis rövid  meditációját, amit mi is rendszeresen végzünk minden
Föld -gyógyítás alkalmával, már több mint 10 éve...
Az eredeti  meditáció, mint egy belső végtelen ima, újra és újra felerősödik és életre kel.

A meghallgalás során érzehetővé válnak azok a Kapuk, Fényoszlopok és fényterek, amiket évek óta horgonyoznak le és nyitnak meg a Fény és Szeretet számára az Égi Mestrek és Segítők csoportjai, valamint azoknak a Fénytestvéreknek a jelenléte is, akik ezt a kollektív erőtér építésében bármikor is segédkeztek.  

Bárki, bárhol és bármikor kapcsolódhat ehhez...nincs idő és nincs tér.
 

 

Örömmel ajánljuk figyelmetekbe a megjelent a gyógyító - meditációs CD sorozatunk darabjait!

 

A vezetett meditációk, összehangolt útmutatások és megpihenő - feltöltő élő Csillagportálok is egyben, melyen át az Út, mindig befelé és felfelé, azaz  Önmagadhoz  és Önmagunkhoz vezet...

 

1. CD - Kezdetek

1 CD_borítóAz 1. CD gyógyító meditációi:

1.  A Belső Nap ébredése - alapgyakorlat
2.  A legbensőbb Szentély
3.  Félelem oldás a Fény erejével


1. A Belső Nap ébredése

A tudatos légzés, a koncentráció, a szeretet energia áramoltatása és a tiszta vizualizáció fontos előkészületei a szívcsakra megnyitásához és a szívközpontunk középpontjában található Belső Napunk tisztításához és felragyogtatásához.  A Belső Nap egy különleges,  élő kristálytiszta Fénygömb, mely eredendően a Fény forráspontja a testünkben, ebben ragyog és őrződik a  Léleklángunk  sugara...

Ez az előgyakorlat olyan alapot ad mindkét meditációhoz, amit minden esetben ajánlott elvégezni mindenkinek, akár kezdő vagy, akár haladó vagy, mert ezzel a technikával tudod elérni magadban a megfelelő mértékű ellazultságot, nyitottságot, tudatosságot és védelmet is, ami mindig a saját szereteterődből és fényerődből építesz és ébresztesz fel.
A további különleges gyógyító meditációknak így már be tudsz lépni egy magasabb fénydimenzióiba és fénysíkjaira, ahol az Égi Segítők, az Angyalok Gyógyító csoportjai és a különböző Csillagbolygók Fénytestvérei és Vezetői által történnek meg kegyelemmel teli gyógyítások és aktivációk...

2. A legbensőbb Szentély

Ez egy fontos és különleges belső utazás kezdetének és lépéseinek az első állomása, mely a szívcsakra közepén szunnyadó Szívtemplom szakrális teréből indul ki. Ez az időtlen hely, az Isteni Önvaló és a végtelen tiszta Fényszeretet állapotának a mindent meghatározó találkozási pontja. A Belső Út valósága, és az Önmagunkban való csendes elmélyülése telis – tele van felismerésekkel, ébredésekkel, bölcsességekkel, emlékezésekkel, és különleges gyógyításokkal...

3. Félelemoldás a Fény erejével

Meditációban egy fény hőlégballonban vagyunk, ami segít egyre feljebb és feljebb emelkedni nekünk, elindulva a 3. dimenzióból a 4-en át, az 5. és a 6. dimenzió Fényvalóságába megérkezni....
Vezetőink és segítőink most négy különleges Gyógyító Angyal, akik saját élő Fényforrásukból alkotnak körülöttünk egy éteri Fénygyűrűt és egy hatalmas Fénymezőt, melyben a testünkbe zárt félelmek, nehéz érzelmi töltések és régi emlékek könnyen és egyszerűen átíródnak, teher mentesülnek, felszabadulnak és megszűnnek...


2.CD - Kianit - Kunzit - Kiasztolit

2 CD_borítóA 2. CD egy különleges kristálymeditáció:

Égi Vezetőink és több Angyali Segítő, egy különleges élő-eleven Kristályszentélybe és tiszta kristályerőterekbe vezetnek el minket meditációban, ahol egy speciális szakrális erőmezőt – kristálymezőt építenek fel körénk a magasabb Fénydimenziók Csillagterébe, ahol elkezdődnek a mély szintű tisztítások, oldások és átírások.

Az élő Kristályok erejét és hatalmasságát megtapasztalva, áthaladunk időn és teren, múlton és jelenen, hogy a Kianit, a Kunzit és a Kiasztolit belső kristályvalóságának magasabb, finomenergiákkal teli dimenzióit megtapasztalhassuk és sajátos kristálykódjaikat és gyógyító erőiket integrálhassuk...

Érezzük át a kristályok létezésének végtelen formáit, az ősi emlékezetükben őrzött és hordozott időtlen információk tengereit és a szellemük tisztaságának belső fényét.
Érezzük meg azt, amit tanítanak, mondanak és mesélnek nekünk automatikusan, ahogy a kapcsolat létrejött köztünk  szívtől - szívig, lélektől - lélekig, szellemtől - szellemig, mert belső - telepatikus úton kommunikálunk velük, ami sokszor szinte észrevétlenül már automatikusan el is kezdődik, ahogy kezünkbe veszünk egy szép kristályt vagy tudatosan ráhangolódunk egy tiszta ásványra...

A vezetett meditációk, összehangolt útmutatások és megpihenő - feltöltő élő Csillagportálok is egyben, melyen át az Út, mindig befelé és felfelé, azaz  Önmagadhoz  és Önmagunkhoz vezet...

Mind a négy meditációs CD megvásárolható 2.500 Ft/db áron!

 

 

3. CD - Nap-Szentély 

CD3 elolapA 3. CD gyógyító meditációi:

1. Napfivér - Holdnővér
2. A Tölgyfa fényvalósága

1. Napfivér – Holdnővér

Ez egy csodálatos belső békével, szeretettel és mély megélésekkel teli meditáció, egy különleges belső fényút valós megtapasztalása, ahol Csillagtestvéreink teljes valóságukban vannak jelen és mellettünk mindvégig, átadva és közvetítve az ősi tiszta férfi és női aspektusok és princípiumok időtlen energiaformáit és minőségét.

„...a Naptemplom belső szentélyébe áll, egy különleges éteri átalakító-helység. Ez a különös tér lehetővé teszi, hogy az egész solar – csakrád működése, eredeti funkciója és szakrális feladata visszaállhasson és visszarendeződhessen a helyes és optimális fénykódokon alapuló új energia szintre. Mint egy teremtő, tisztán alkotó és kiáradó aspektust fogod megélni és használni ezután a Solar - csakrád, a tisztítások, a mély szintű áthangolások és a felébredő csillagkódok aktivációja után.
Ebben segítenek, oltalmaznak és támogatnak Téged a Napfivérek és Holdnővérek áldásos gyógyításai."

2. A Tölgyfa fényvalósága

Szívcsakránkat átfényesítve, feltöltve és gyengéden megnyitva egy belső hívás érzése ébred fel bennünk, ez a saját csillagösvényünk szólítása, mely már messziről sugározva és fel-felragyogva mutatja nekünk az utat befelé és felfelé, a magasabb fénydimenziók felé...

Folyamatos éber szívtudatosságunkat, Felsőbb Énünk jelenléte adja, vezetésével és oltalmával érkezünk meg egy különleges erdőbe, egy tisztás harmatos gyógyító fénykertbe, ahol egy időtlen bölcs szellemiséggel rendelkező Tölgyfa áll. Szívtől – szívig fut a szeretet lángja lelkünkben vele, amikor felismerjük természetes csodáját, hogy ő valójában egy élő – eleven Fényoszlop Kapuja is egyben...

 

 

4. CD - Találkozások

CD4 elolapA 4. CD gyógyító meditációi:

1. Cölesztin Barlang
2. Gaia – A Földanya Csillagkristály

1. Cölesztin Barlang

Meditációban két égi Vezető kíséretében és oltalmában egy csodálatos helyre indulunk el, a Szívtemplom belső valóságán áthaladva. A hely egyedisége és különlegessége az, hogy valós, fizikailag is létező szakrális területre érkezünk, ami a Föld egy bizonyos pontján található. A térségből áradó intenzív energiaminőség jelenléte és a földből sugárzó mély és hatalmas kristálybarlang rezgéshullámai, azonnal befogadja testünket, körbeölel és megérint gyengéden és hangtalan.

A megérkezés élménye, a felismerések, a gyógyulások és a megtapasztalások pillanatai lelki és szellemi szintű ébredéseket és kozmikus emlékezéseket indítanak el bennünk.
A Cölesztin barlang egyesített energiamezővel rendelkezik, a kristály speciális információs rendszere intergalaktikus csillagkódokat, fénymagokat és kozmikus szimbólumokat őriznek magukban eltárolva és behangolva...

2. Gaia – A Földanya Csillagkristálya

Jelen földi életünk és inkarnációnk kezdetekor, testünk születésének pillanatában, Gaia testének méhéből is egyazon időben megszülettünk és az áldásos földi energiákat magunkhoz vettük. Égi – földi láthatatlan fényszálakkal kapcsolódunk ehhez a bolygóhoz és a hatalmas Univerzumhoz egyaránt, ezek az éteri fénygyökerek táplálják szüntelen a testünket, a lelkünket és a szellemünket minden életen át.  Meditációban mélyebb szinteken is kapcsolódunk Gaia-val, a Földanya középpontjában lévő legtisztább Fényközponttal, a Csillagkristállyal, melynek smaragdzöld fénytengerében, ott őrződik időtlen – idők óta a Föld és az Emberiség kialakulásának, fejlődésének és felemelkedésének a multidimenzionális csillagkódja.

Az egyetlen Fény, mely Lélektől - Lélekig halad minden egyes Fénytestvérben, átöleli, körülöleli és felemeli a Földet, a Földanya új tudatosságát, ezáltal megnyitva számtalan Fénykapuit minden Létezőnek...

 

CD-ink sszes

Mind a négy meditációs CD megvásárolható 2.500 Ft/db áron!
Megrendelhető átutallással vagy utánvéttel, bármelyik elérhetőségünkön.