A Kristálykapu – FényKözpont 2001-ben alakult meg, jelenlegi helyszíne Maglódon van

A Larimar - Kapu egy állomáspont, egy különleges Élő Csillagportál.

Tudatosan is, több szinten is részt vállalva segítünk, a szüntelenül kapcsolatban lévő Földi Csillagkristály központi Csillagspiráljának egyik Fényoszlopaként, a Felemelkedés, az Ébredés és az Átlényegülés égi - földi folyamatában, a Csillagtestvéreinkkel együtt haladunk a Fénybe, és Hazafelé…

A hozzánk érkező, minket megtaláló lelkeknek egy Iránytűként, egy valós, élő Fénytemplomként nyújtunk segítséget, információt és támogatást a belső Fényösvényük és igaz Csillaglétük, Csillagerejük megérzésében és rátalálásában. Az ásványok és kristályok időtlen tudására, erejére, információs bázisaira és ősi bölcsességére támaszkodva, egy egészséges alapot tanítunk és adunk át minden léleknek, akik az Ébredés különböző szakaszaiban járnak.

 

              A Larimar egy különösen különleges ásvány.  
          A Belső Fény kristálya.

 

Filozófiánk

A Kristálykapu létezésének és működésének az a célja, hogy minden, a mai ébredező spirituális világban – valóságban, előforduló valamennyi területnek, irányzatnak, elvnek és törvényeinek az alapjait tanítja és ismerteti meg az emberekkel.

Azokra az alapokra fókuszál, melyeket nem írnak a könyvek, melyekről nem tudnak, vagy nem szívesen beszélnek a tanítók, melyek sajnos hiányzó láncszemei a mai ezoterikus és spirituális társadalom rétegeinek.

Pedig, kellő alapozás nélkül, nem lehet Házat építeni!

Beszélnünk kell a szívről, mint érzelmi – Kozmikus és Intergalaktikus Fényközpontról, és mint Léleklángunk, Lélekkapunk galaktikus Szeretetforrásáról. Beszélnünk kell az érzéseinkről, amelyek pillanatról – pillanatra változnak, megjelennek és elmúlnak az érzelmi testünk Éteri Tengerében, melyek sok esetben nem a „miénk", hanem párhuzamos valóságaink, parallel kivetüléseink „testvér" életének a nálunk jelentkező „áthatásai".

Beszélnünk kell a Szív Szaváról és a Lélek Hangjáról, melyek megfoghatatlanul gyengéden, szinte láthatatlanul kézen fogva vezetik az Életünk minden pillanatban Jelen Lévő történéseit és bár olykor tudattalanul felfogjuk ezeket, de egyben határozottan is üzennek nekünk...
Beszélnünk kell a sok homályos területekről és a személyiségszintről kapott álinformációkról, a téves eszmék, ideák, képzetek és hiedelmek nem valódiságairól, a követhetetlen gyakorlatok, tanácsok és útbaigazítások rendszereiről.

Beszélnünk kell az érdemekről, a sikerekről, a boldog kiteljesedésről, a bennünk ébredő intergalaktikus kódok, szimbólumok, csillagenergiák, szakrális minták és információk képesség-átalakító, gyógyító hatásairól, de beszélnünk kell az energetikai harcokról, a figyelmeztető jelekről, a buktatókról és a csapdákról is, melyek előfordulhatnak és megjelenhetnek a külső-belső fényösvényünket felkészítő, fejlesztő és tanító erőiként is és emberként is.

Folyamatosan, különböző Égi Csillagportálokból, Fényvárosokból, a Fény Dimenzióiból érkező és már itt lehorgonyzott Angyali - Arkangyali csoportok, Csillagmesterek, FénySzellemiségek és CsillagTestvérek segítenek abban, hogy megfelelő lelki – szellemi tudatosságot, belső szabadságot, éberséget, a Galaktikus Emlékezés és az Ébredés Pillanatait átélve, egyfajta tisztánlátást, tiszta Szív Tudatosságot kapjanak mindazok a Lelkek, akik hozzánk érkeznek és hozzánk fordulnak segítségért, gyógyulásért, útmutatásért.
Mindenki, akik velünk együtt ugyanúgy, a Fény, a Forrás felé vezető úton tartanak, már időtlen Idők óta, hogy kollektíven is és egyénileg is, a Nagy Galaktikus fejlődési Csillagspirálunk küldetését teljesítsük, magát a Létezés Megtapasztalásának végtelen formáját a Teremtő Nagy Művében.

Az Első Lépése ennek a csodálatos folyamatnak a saját Utunk - Fényösvényünk megtalálásában, az Önvalónkra ébredésben, a tiszta Krisztustudatosságunk kiteljesedésében rejlik.


Tevékenységeink

Laczkó Pál - Laymoore:

• lélekgyógyászat
• szellemgyógyászat
• a saját Csillagcsaláddal és Csillaggyökerekkel való kapcsolatfelvétel
• visszakapcsolódás a Fényvalósághoz, Igaz, Tiszta Felsőbb Énünkön keresztül
• Angyal-részeink tiszta aspektusainak és képességeinek felismerése és gyógyítása Kristály-energiákkal és integrálása különböző Csillag-energiákkal
• energetikai kezelések, blokk oldások Angyali segítőkkel és Mesteri Szellemiségekkel történő gyógyítások és korrekciók 
• ok-okozati összefüggések feltárása és felszabadítása
• testgyertyázás, csakra gyertyázás, fül gyertyázás
• előadások, meditációs estek és egész napos tanfolyamok


Júlia Sára - (Sara Luna) - Salyonaamh:

• Bach - virágterápia
• Ezoterikus - tanácsadás
• Kristály - tanácsadás
• Csillagenergia - festmények
• KristályMandalák
• Réz - Ékszerek

Emlékeink

 

 2009. Sealanya

Arcturusi Delfintestvér   

 

 2009. Sealanya

Plejádi Delfintestvér

 

 

 Ezúton is köszönjük végtelen Hálával és Alázattal mindazoknak az Égi – Földi segítőknek, tanítóknak és fénytestvéreinknek, akik segítettek nekünk ezen életünkben, hogy azok lehessünk, akik Most vagyunk. 

   

    Lelkem Valósága

„Láttam, mikor fogantál,
Vártam, mikor születtél.
Éreztem, mikor sírtál,
Adtam, mikor ettél.

Mindig veled vagyok, mégsem látsz,
Együtt kelünk és fekszünk, mégsem ölelsz át.
Rólam beszélsz, és tőlem kérsz, mégsem hallasz,
Engem hívsz életed végén, mégsem fogadsz.

Teljességgel jelen vagyok Benned, mégsem érzed,
Mutatom az Utat, merre lépj, még sem kéred.
Vigyázom álmod éjszakákon át, meg sem köszönöd,
Táplálom fáradt tested, az Égi fényszálakon át,
de elszomorít közönyöd.

Akinek szeme van, az látni fogja,
Akinek füle van, az hallani tudja.
Akinek szíve tiszta, várni fogja,
Akinek lelke szabad, áldani tudja.

Minden, mi te vagy, Én vagyok.
Minden, mi benned van, Bennem ragyog.
Minden, mit felhalmoztál, Engem mérgez,
Minden, mit megálmodtál, Tőlem ered."
                                     
Sara Luna 2004.